Zubní poradna

Poskytuje vaše zubní ambulance také čištění zubů?

Ano, pravidelně. Odborně se čištění zubů říká - dentální hygiena. Kromě jiného zahrnuje odstraňování zubních povlaků a zubního kamene s následným nanesením laku se zvýšeným obsahem fluoridů. Součástí dentální hygieny je také ukázka a nácvik správné péče o zuby a dásně, technika čištění zubů, správné používání dentálních pomůcek, jako jsou mezizubní kartáčky, dentální nitě, jednosvazkové kartáčky atd...

Co je zubní povlak?

Zubní povlak je měkký lepivý povlak, který se na zubech vytváří neustále. Je bílo-žluté barvy a odstraňuje se správným způsobem čištění zubů zubním kartáčkem. Obsahuje veliké množství bakterií, které se podílejí na vzniku zubního kazu, dále destrukci zubů a vede k onemocnění dásní.

Co je zubní kámen?

Zubní kámen vzniká na zubech ze zubního povlaku při nedostatečné nebo nesprávné hygieně zubů. Do přítomného zubního povlaku se postupně dostávají minerály ze slin a potravy. Postupně se struktura měkkého povlaku mění na tvrdé nánosy kamene na zubech, nad i pod dásní. Nánosy zubního kamene se postupně zvětšují, a mohou pokrýt celou plochu zubu.

Co způsobují nánosy zubního povlaku a zubního kamene?

Prvotním příznakem je krvácení a bolestivost dásní zejména při čištění zubů. Dáseň se zanítí a zduří. V dalším stádiu dochází k postupné destrukci závěsného aparátu zubu (vláken, které fixují zub ke kosti) a okolní kosti. Výsledkem zničení závěsného aparátu a ztráty přilehlé kosti je postupně se zvětšující viklavost, až ztráta zubu.

Jak se dá odstranit zubní kámen a povlak v stomatologické ambulanci?

Profesionální odstraňování zubního povlaku a kamene se doporučuje vykonávat v pravidelných intervalech v závislosti od rychlosti jejich tvorby. Na začátku se odstraní zubní kámen ultrazvukem. V případě potřeby se na odstranění zbytků kamene použijí manuální nástroje. Zubní povlak se odstraňuje rotačními kartáčky a speciální pastou nebo tzv. pískováním. Pískování je metoda, při které se odstraňují ze zubů povlaky a pigmenty proudem písku, vzduchu a vody. Na závěr se lokálně ošetří dásně s použitím dezinfekčního výplachu. Po takovémto ošetření jsou zuby čisté, barevně jasnější a bělejší.

Je bělení zubů bolestivé?

Bělení zubů není bolestivé. Před celou procedurou se na dásně a rty nanáší ochranný krém, který chrání měkké tkáně před účinkem bělícího gelu a lampy. Po bělení zubů se může objevit přechodná citlivost. Velice dobrou prevencí je nanesení bezbarvého fluoridového laku na všechny zuby hned po bělení.

Škodí amalgám zdraví?

Amalgám je jedním z nejstarších materiálů používaných ve stomatologii. Jsou s ním velice dobré zkušenosti. Současné amalgámy mají upravené, “vylepšené” složení a obsahují mnohem nižší množství rtuti. Množství rtuti, které se uvolní při odstraňování starých plomb, při tuhnutí plomby, nebo při používaní v ústech, je minimální. Na toto téma bylo vypracováno několik studií, které potvrdily, že množství přijímané v každodenní potravě je vyšší.

Jsou amalgámové zubní plomby kvalitní?

U každého materiálu je potřeba zachovat všechny kroky pracovního postupu. To dává předpoklad vysoké kvality zubní plomby, bez ohledu na použitý materiál. Amalgám má velice dobré mechanické vlastnosti, které ho předurčují především na zadní zuby. Po zhotovení plomby však musí materiál v ústech dotuhnout. Proto se definitivní leštění dělá až při další návštěvě. Jeho nevýhoda spíše spočívá v estetické rovině - stříbrná barva má přeci jenom trochu daleko k “přirozené” barvě zubů. Další nevýhodou je riziko odlomení části zubu při rozsáhlých plombách.

Je možné nahradit amalgám nějakou bílou variantou?

Mnohé současné materiály používané na plombovaní zubů mohou být použity i na zadní zuby. Jejich mechanická odolnost je porovnatelná s amalgámem. Velice dobré vlastnosti vykazuje inlay - onlay systém. Oblíbený je zejména keramický. Ze zubu se zbrousí jenom tolik, kolik si vyžaduje jakákoliv jiná plomba. Následný postup je však odlišný. Současná moderní technika umožňuje přes počítač vytvořit takovou zubní "plombu" v průběhu několika minut. Následně se nalepí na zub a případně upraví dle potřeby. Takto vytvořená "plomba" má výborné mechanické vlastnosti, je z pohledu životnosti spolehlivá a pacienti ji kromě toho velice dobře snášejí. A v neposlední řadě je k nerozeznání od vlastního zubu.

Který materiál je nejlepší?

Předpokladem dlouhé životnosti zubní plomby je zachování správného postupu . V průběhu ošetřování je naprosto nezbytné postupovat dle přesně určených pravidel. Při jejich dodržení má každá plomba velice dobrý předpoklad na dlouhou životnost. Navzdory tomu jsou však nejlepší zkušenosti s inlay - onlay systémem.

Jak dosáhnout svěžího dechu?

Správnou a pravidelnou ústní hygienou – odstraňováním zubních povlaků, zubního kamene a nežádoucích bakterií ze zubů, mezizubních prostor, dásní a jazyka. Bakterie produkují síru, která je základem zápachu v ústní dutině. Doporučujeme jednou za 3 až 6 měsíců navštívit zubní ambulanci na vykonání profesionální dentální hygieny. Lidé se zdravými zuby a ústní dutinou jednou za 6 měsíců, pacienti, kteří mají problémy, jednou za tři měsíce. Většina zubních problémů vzniká právě kvůli nedostatečné hygieně. Časové, psychické a finanční náklady na zubní “opravy” jsou pak mnohem větší než investice do častějšího a pravidelného čištění zubů a kontroly. Dalším důvodem mohou být špatně zhotovené protézy nebo jejich nedostatečná hygiena. Snímatelné protézy doporučujeme večer vyčistit měkkým kartáčkem a na noc namočit do dezinfekčního roztoku. Vyčistit je potřeba nejenom zuby, ale také ústní dutinu.

Kdy jít s dítětem poprvé na zubní prohlídku?

Dítě by poprvé mělo přijít do zubní ambulance jenom na pohovor, ne až tehdy, kdy se o slovo hlásí bolest. Je to přibližně v době, kdy se prořezávají první zoubky – tedy v půl roce. Naši odborníci naučí děti a jejich rodiče správnou techniku čištění zubů a prodiskutují s nimi správnou výživu na podporu dentálního zdraví. Děti se pokusíme získat “na svoji stranu”, aby chodily do zubní ambulance rády a beze strachu. Každé dítě dostane i při opakované návštevě malou pozornost.

Jak přesvědčit pacienta, který má strach z bolesti? Existují také bezbolestné postupy ošetření zubů?

V dnešní době jsou poznatky na tak vysoké úrovni, že je prakticky možné vykonat téměř každý stomatologický zákrok bezbolestně. Pro tento účel se používají zejména lokální anestetika, aplikované podle charakteru zákroku sprejem nebo injekcí. Používání kvalitních diamantových vrtáků snižuje bolestivost zubů a zkracuje délku zákroku.

Může se stát, že aplikované anestetikum nebude právě v mém případě účinné?

Najčastěji se potkáváme se dvěma případy. Komplikovanější případy, rozsáhlé otoky a záněty způsobují, že anestetikum nedostatečně proniká tkáněmi změněnými zánětem. Druhým případem je příliš veliký strach. Tehdy je možné podat před zákrokem sedativní medikamenty, případně uklidnit pacienta pohovorem a vytvořením pohodové atmosféry.

Co je gingivitida?

Je to zánět dásní. Často bývá vyvolán plakem (bleděžlutým zubním povlakem, který je tvořen bakteriemi) nebo zubním kamenem (tvrdší zvápenatěný povrch na zubech). Bakterie uvolňují toxické látky, které dráždí dásně. Ty se stávají citlivými až bolestivými, jsou nateklé, zanícené (červené) a náchylné ke krvácení. Jedinou prevencí je správná a pravidelná hygiena. Jestliže zjistíte jakýkoliv příznak gingivitidy, je potřebné navštívit zubního lékaře. V případě zanedbání varovných příznaků tento proces postupuje hlouběji. Postupně vede k viklání zubů, nebo jejich ztrátě. Tomuto stavu říkáme parodontitida.

Jaké jsou současné léčebné postupy při parodontóze (parodontitidě) chrupu?

Za jedinou úspěšnou metodu lze částečně považovat léčbu prostřednictvím chirurgických zákroků a to jenom v případě, že není postižen chrup po celém obvodě, ale pouze lokálně. Většinou se léčba soustřeďuje na zpomalení artrofie používáním měkkých zubních kartáčků a výrazně obezřetnou a citlivou metodou čištění zubů.

Jaké jsou důvody vzniku parodontózy (parodontitidy)?

Jde o postižení chrupu, které se nejčastěji projevuje u starších lidí, kdy je nemoc charakteristická pomalým vývojem. Věda ještě nepokročila na takovou úroveň, aby dokázala jednoznačně identifikovat příčiny jejího vzniku, a to je důvod, proč dnes lékáři nejsou schopni stanovit přesné postupy na odstranění nežádoucího stavu. Při hledání důvodů vzniku parodontózy se hovoří především o nedostatečné zubní hygieně, dále o přetížení zubů při kousání, nevhodných technikách čištění zubů, příliš tvrdému zubnímu kartáčku, ortodontické léčbě, atd. Pokud se k artrofii přidá ještě další onemocnění zubního chrupu, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Co dělat s křivými nebo stěsnanými zuby?

Korigování křivých či stěsnaných zubů je možné více způsoby. Pomocí fixních rovnátek, keramických faset, korunek, nebo dostavbou z kompozitní pryskyřice. Záleží na konkrétním problému, stavu zubů a celého chrupu.

Jak předejít vzniku zubního kazu?

Zubní kaz vzniká pouze v případě, že na zub působí několik faktorů současně: cukr (sacharóza), bakterie (nacházejí se běžně v ústech každého člověka) a to dostatečně dlouhý čas. Je tedy velice důležité důkladně si čistit zuby zubním kartáčkem alespoň dvakrát denně a večer použít i dentální nit a mezizubní kartáček. Doporučuje se aplikovat na povrch zubů fluoridové přípravky, které zvyšují jejich odolnost vůči kazu.

Mohou být zuby s nově zhotovenou výplní citlivé na chlad?

Ano. Citlivost zubů na chlad se vyskytuje zejména po ošetření hlubších kazů. Je to však jenom přechodný stav, dokud si zuby vytvoří dostatečnou bariéru ochranného dentinu. Může přetrvávat i několik dnů.

Co dělat se starými nebo ošklivými výplněmi?

Jestli je výplň v pořádku, stačí ji pouze vyleštit a bude jako předtím. Nevyhovující zubní výplně mohou být nahrazeny novými materiály v barvě zubů, jako je kompozitní výplň (bílá zubní výplň) nebo keramická inlay. Keramické inlaye jsou nejtrvanlivější, esteticky i funkčně. U větších ztrát části zubu je možné překrytí celého zubu korunkou. Korunky jsou nezbytností u mrtvých zubů, které jsou jimi i chráněny.

Co dělat s ulomenými, prasklými nebo opotřebovanými zuby v přední části chrupu?

Ulomené, prasklé nebo opotřebované zuby je možné opravit velice tenkými, speciálně zhotovenými keramickými fasetami, které jsou k nerozeznání od vlastního zubu. Druhou možností je oprava pomocí bílé výplňové pryskyřice. Při rozsáhlejším poškození je možná oprava korunkou.

Co mám dělat, když mi chybí zuby?

Chybějící zuby mohou být nahrazeny snímatelnými náhradami, pevnými můstky nebo implantáty.

Co jsou implantáty?

Je to umělý kořen, který se umístí do kosti a drží náhradní zub, nebo můstek. Vypadá jako šroubek, který se může použít do horní a dolní čelisti. Je vyráběný z titanu, nebo jiných materiálů vhodných pro použití v lidském těle. Implantáty jsou fixovány v kosti, aby poskytly stabilní základnu pro jeden nebo více náhradních zubů, nazývaných korunky nebo můstky. Umožňují lepší žvýkání, artikulaci i vzhled. Na rozdíl od umělého chrupu, implantáty jsou trvale vsazeny a není třeba je na noc vyndávat.

Za jakých podmínek se implantáty nedoporučují?

Vhodnost implantátu posoudí specialista - zubní chirurg. Všeobecně však nejsou vhodné při nemocích, které zhoršují podmínky pro vhojení implantátů (cukrovka, nádorová onemocnění, paradontóza a jiné) a u kuřáků.

Jaká je životnost zubních implantátů? Proplatí tento úkon zdravotní pojišťovna?

Při správné péči o zubní implantáty a dobře odvedené práci se můžete spolehnout na jejich doživotní používaní, a také proto jsou zubní implantáty finančně náročnější. Důležitá je správná péče a hygiena, a stejně tak i pravidelné profesionální čištění v ambulanci, jednou za šest měsíců. Pojištovny tyto zákroky neproplácejí.

Využívá se ozonové ošetřování chrupu také jako prevence, nebo slouží pouze na opravu zkažených zubů?

Ozónová metoda ošetřování zubního chrupu má široké možnosti uplatnění. Dá se aplikovat jako preventivní metoda, která se využívá zejména u pacientů v dětském věku. Také se využívá při odstranění zubních kazů, avšak pouze těch, které jsou malého rozsahu. Po aplikaci ozónu se defekt překryje výplní.

Jaké výhody přináší ozonová metoda odstranění zubních kazů oproti standardním procedurám?

Ozónová metoda se dá aplikovat při opravě většiny menších zubních kazů bez toho, aby jste museli očekávat pocit jakékoli bolesti. Nejedná se o vrtání, ale o likvidaci bakterií pomocí ozónu. Šetří se tak i zub jako takový .

Je bělení zubů bezpečné?

Ano, bělení zubů je bezpečné. Mnohé výzkumy a hodnocení dokázaly, že bělení pod kontrolou zubaře je bezpečné pro zubní sklovinu, dentin i měkkou tkáň.

Jak funguje RTG?

RTG slouží na zobrazení tkání, které nejsou dostatečně, případně vůbec viditelné volným okem. Při získávání obrazu přecházejí tkáněmi RTG-paprsky dopadající na film. Po vyvolání snímku získáme potřebný obraz. Nejnovějším způsobem je tzv. digitální radiodiagnostika, kdy se obraz promítne přímo na monitor počítače. Tato metoda je výrazně šetrnější a přesnější jako klasické RTG. Výhodou tohoto způsobu zobrazovaní je možnost zhotovené snímky dále upravovat a odesílat jako e-mail.


book
Now