Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Schill Dental Clinic Praha s.r.o., se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00, IČO 271 86 229, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 102854.

Pro domluvu, poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě koupě služby (objednávky)

Pokud u nás služby objednáte/koupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně údaje pro rezervaci termínů, ale i fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o službě.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám službu. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat a budeme vám po ruce v případně vašich přání a dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně zvláštní zdravotní předpisy – o těch budete poučeni ještě v rámci vaší návštěvy v naší ordinaci).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby, pokud zvláštní zdravotní předpisy nestanoví dobu delší – v takovém případě se doba zpracování řídí těmito předpisy.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste náš klient a nezakázal/a jste nám to při objednávce, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste náš klient, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při objednávce nezakázal/a.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední objednávky a poskytnutí služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: schill@schill.cz.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (GP webpay)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Ecomail)
  • Lemon Lab s.r.o., se sídlem Tichá 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35852445
  • poskytovatel marketingového poradenství společnost Marketing Makers s.r.o., se sídlem Domažlická 1053/15, žižkov, Praha 3, 130 00, IČ 041 74 836

Rádi byste u nás pracovali a poslali jste nám vaše CV?

Jsme rádi, že jsme vám padli do oka. Pokud jste nám poslali váš životopis, mrkneme se na něj. V takovém případě zpracováváme vaše údaje, které jsou v životopise uvedené a vaše kontaktní údaje, které jste nám na sebe nechali.

Takové zpracování umožňuje nařízení GDPR (jednání o smlouvě). S těmito údaji budeme pracovat po dobu otevřeného výběrového řízení, na které reagujete, případně po dobu 3 měsíců (pokud nereagujete na konkrétní pracovní inzerát). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše údaje budeme dál zpracovávat pouze s vaším souhlasem, pro případ otevření nových pozic někdy v budoucnu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese a.polesenska@schill.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 224 936 389.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

S daty pracujeme na území Evropské unie.

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Sledujte své zubaře na Instagramu

schilldental