MENU

Ortodoncie - zubní rovnátka

Ortodoncie je obor zubního lékařství, zabývající se anomáliemi ve vzájemném postavení zubů a čelistí.

Ortodoncie - zubní rovnátka u Schill Dental Praha

Ortodontická vada se může projevit již v dětství. Asi u třetiny dětské populace je vada tak závažná, že vyžaduje ortodontickou léčbu. Ortodontickou léčbou chceme dosáhnout správného postavení zubů a čelistí. Tím zlepšíme estetický vzhled pacienta, žvýkací funkci chrupu, umožníme správnou výslovnost a usnadníme provádění zubní hygieny.

Ortodontická vada může ztěžovat provádění ústní hygieny. Nedostatečná hygiena vede ke vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Zánět může časem přejít v parodontitidu - celkové poškození úponu zubu v čelisti.

Neléčená závažná ortodontická vada s sebou v dospělosti nese mnoho následků. Atypické postavení čelistí a zubů také působí významné změny ve vzhledu obličeje pacienta (Propadlý horní či dolní ret, předsunutí čelistí, velká či naopak příliš malá brada, asymetrie obličeje).

Kontrola dětského pacienta u ortodontisty by měla proběhnout okolo sedmého roku věku. Velká část dospělých má nepravidelnosti chrupu, které jsou důsledkem neléčené vady v dětství. Příčiny tohoto stavu jsou dědičné faktory, úrazy s následným poškozením zubů či předčasná ztráta mléčných zubů.

Nejčastější poruchy skusu

Komprese (stěsnání) zubů - nejčastější ortodontická vada, vzniká při nedostatečném prostoru v čelisti či výrazné velikosti zubů, které nemají dostatek místa.
Zkřížený skus- horní postranní zuby nepřekusují přes dolní postranní zuby.
Předkus - horní přední zuby výrazně vystupují dopředu.
Obrácený skus - dolní přední zuby jsou v postavení před horními předními zuby.
Otevřený skus - při maximálním skousnutí nedochází ke kontaktu mezi zuby horní a dolní čelisti.
Mezery mezi zuby - pokud jsou zuby příliš malé, nebo je pro ně prostor v čelisti příliš velký.

Různé typy ortodontických vad vyžadují rozdílný přístup v léčbě. V současnosti používáme dva typy rovnátek: fixní a snímatelné aparáty. O výběru rovnátek a průběhu léčby rozhoduje ortodontista na základě podrobného klinického vyšetření pacienta, rentgenových snímků a studijních modelů, zhotovených na základě otisku zubů pacienta.

Fixní aparát

Fixní aparát se používá obvykle až ve stálém chrupu, ve speciálních případech i v chrupu smíšeném. Léčba obvykle trvá 1-2 roky. Fixní aparát se skládá z komponent (ortodontických zámků, kroužků, kanyl), které se lepí na zuby. Ortodontické zámky mohou být kovové nebo estetické -keramické. Další složkou fixního ortodontického aparátu jsou dráty (oblouky), které se k těmto kroužkům a zámkům připevňují. Oblouky jsou kovové, je možné použít estetické bílé oblouky. Součástí fixního aparátu bývají také různé gumové tahy, zevní tah, nákusná destička apod.

Snímací aparát

Má široké uplatnění zejména u dětí při včasné diagnostice ortodontických vad. Snímatelná rovnátka se používají ve smíšeném chrupu, kdy lze směrovat prořezávání zubů a růst čelistí. Vyrábí se nejčastěji z kovových drátků, zalitých v pryskyřici.

Pro zdárný průběh léčby je nutná dobrá spolupráce mezi pacientem, rodiči a ortodontistou. Léčba ortodontické anomálie často není jednoduchou záležitostí a pokud se pro ni rozhodneme, mělo by to být na základě plné informovanosti o náročnosti a průběhu léčby. Tím předejdeme rozčarováním pacienta v průběhu léčení, a následnému zklamání nejen pacienta a jeho rodičů, ale i lékaře.