MENU

Ortodoncie - zubní rovnátka

Ortodoncie je obor zubního lékařství, zabývající se anomáliemi ve vzájemném postavení zubů a čelistí.

Ortodoncie - zubní rovnátka u Schill Dental Praha

Ortodontická vada se může projevit již v dětství. Asi u třetiny dětské populace je vada tak závažná, že vyžaduje ortodontickou léčbu. Ortodontickou léčbou chceme dosáhnout správného postavení zubů a čelistí. Tím zlepšíme estetický vzhled pacienta, žvýkací funkci chrupu, umožníme správnou výslovnost a usnadníme provádění zubní hygieny.

Ortodontická vada může ztěžovat provádění ústní hygieny. Nedostatečná hygiena vede ke vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Zánět může časem přejít v parodontitidu - celkové poškození úponu zubu v čelisti.

Neléčená závažná ortodontická vada s sebou v dospělosti nese mnoho následků. Atypické postavení čelistí a zubů také působí významné změny ve vzhledu obličeje pacienta (Propadlý horní či dolní ret, předsunutí čelistí, velká či naopak příliš malá brada, asymetrie obličeje).

Kontrola dětského pacienta u ortodontisty by měla proběhnout okolo sedmého roku věku. Velká část dospělých má nepravidelnosti chrupu, které jsou důsledkem neléčené vady v dětství. Příčiny tohoto stavu jsou dědičné faktory, úrazy s následným poškozením zubů či předčasná ztráta mléčných zubů.

Nejčastější poruchy skusu

Komprese (stěsnání) zubů - nejčastější ortodontická vada, vzniká při nedostatečném prostoru v čelisti či výrazné velikosti zubů, které nemají dostatek místa.
Zkřížený skus- horní postranní zuby nepřekusují přes dolní postranní zuby.
Předkus - horní přední zuby výrazně vystupují dopředu.
Obrácený skus - dolní přední zuby jsou v postavení před horními předními zuby.
Otevřený skus - při maximálním skousnutí nedochází ke kontaktu mezi zuby horní a dolní čelisti.
Mezery mezi zuby - pokud jsou zuby příliš malé, nebo je pro ně prostor v čelisti příliš velký.

Různé typy ortodontických vad vyžadují rozdílný přístup v léčbě. V současnosti používáme dva typy rovnátek: fixní a snímatelné aparáty. O výběru rovnátek a průběhu léčby rozhoduje ortodontista na základě podrobného klinického vyšetření pacienta, rentgenových snímků a studijních modelů, zhotovených na základě otisku zubů pacienta.

Fixní aparát

Fixní aparát se používá obvykle až ve stálém chrupu, ve speciálních případech i v chrupu smíšeném. Léčba obvykle trvá 1-2 roky. Fixní aparát se skládá z komponent (ortodontických zámků, kroužků, kanyl), které se lepí na zuby. Ortodontické zámky mohou být kovové nebo estetické -keramické. Další složkou fixního ortodontického aparátu jsou dráty (oblouky), které se k těmto kroužkům a zámkům připevňují. Oblouky jsou kovové, je možné použít estetické bílé oblouky. Součástí fixního aparátu bývají také různé gumové tahy, zevní tah, nákusná destička apod.

Snímací aparát

Má široké uplatnění zejména u dětí při včasné diagnostice ortodontických vad. Snímatelná rovnátka se používají ve smíšeném chrupu, kdy lze směrovat prořezávání zubů a růst čelistí. Vyrábí se nejčastěji z kovových drátků, zalitých v pryskyřici.

Pro zdárný průběh léčby je nutná dobrá spolupráce mezi pacientem, rodiči a ortodontistou. Léčba ortodontické anomálie často není jednoduchou záležitostí a pokud se pro ni rozhodneme, mělo by to být na základě plné informovanosti o náročnosti a průběhu léčby. Tím předejdeme rozčarováním pacienta v průběhu léčení, a následnému zklamání nejen pacienta a jeho rodičů, ale i lékaře.

Rychlá objednávka

Přijímáme nové pacienty!

Zasláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že společnost Schill Dental Clinic Praha s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně za účelem vyřízení Vaší objednávky.

Zároveň naše společnost přistupuje k ochraně Vašich osobních údajů seriózně, a proto směrujeme Vaši pozornost na Poučení dotčené osoby, kde se dozvíte kompletní informace o Vašich právech a způsobu zpracování Vašich osobních údajů.