MENU

Systém preventivních prohlídek

Pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa mají svůj význam nejen pro dospělé s trvalým chrupem, ale také pro dětské pacienty s prvními mléčnými zuby. Jsou základním předpokladem zdravých zubů bez kazů a zároveň pomáhají od útlého věku předcházet strachu ze zubařského křesla a vytvářet si správné návyky dentální hygieny. 

Správná ústní hygiena je společně s pravidelnými návštěvami stomatologa základem zdravých zubů bez kazů. Minimální počet preventivních prohlídek se doporučuje dvakrát ročně. Nejen dospělí pacienti, ale také malé děti, u kterých se objevily první zuby, by měly být vedeny k pravidelným návštěvám zubaře. Přestože se u nejmenších pacientů nepředpokládá výrazný výskyt kazů, učí se díky nim pravidelné a správné dentální hygieně, stejně jako pomáhají odbourávat strach z návštěvy zubaře. Ani v případě rentgenového ošetření se rodiče nemusejí obávat o své ratolesti, naopak díky němu je možné odhalit kazy i v jejich počátku a předejít jejich rozšíření a bolestem.

Velký význam mají preventivní prohlídky také pro ženy v průběhu těhotenství, protože mohou výrazně ovlivnit budoucí stav chrupu dětí. Další informace týkající se významu preventivních prohlídek a dotazů, na které by se ošetřující stomatolog měl v jejich průběhu dotazovat, se dozvíte ze záznamu pořadu Sama doma, kde se tématu věnuje MDDr. Hana Velebilová.