MENU

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie je jednou ze základních oblastí zubního lékařství. Zabývá se korigováním defektů zubů (zubní plomby, kořenové výplně),  ale i prevencí v podobě pečetění a podpory ústní hygieny.  Úkolem záchovné stomatologie je udržet zuby živé a zdravé, protože není nic lepšího, než zachovat si vlastní zuby co nejdéle.

Zubní kaz začíná v povrchové části zubu. Jestliže není včas odstraněn,  pokračuje stále hlouběji až ke dřeni zubu (dřeň je měkká tkáň uvnitř zubu,  obsahující krevní cévy a nervy).  Zubní kaz nelze léčit. Jedinou možností je vzniklý  kaz odstranit společně s poškozenou částí zubu a tím zabránit jeho dalšímu šíření. Nejlepší prevence   vzniku kazu je správná hygiena. Při hygieně chrupu je potřebné zaměřit se na místa, kde kaz vzniká nejčastěji (mezizubní prostory, jamky a krčková oblast zubů). 

Zpočátku kaz postihuje pouze sklovinu, ale může postupovat i hlouběji a zasáhnout zubovinu. Když kaz pronikne do zubní dřeně,  nastává poškození kořenového systému zubu,  které vyžaduje endodontické ošetření. Zubní kaz se nejprve projevuje bílými odvápněnými zónami,  později tmavým zbarvením skloviny,  následně až „dírami“ v zubu.  Rozvinuté stádium zubního kazu může vést až k úplné ztrátě zubu. 

Podle lokalizace a závažnosti zubního kazu, jsou různé možnosti,  jak obnovit funkci zubu. Pokud je to možné, zubař odstraní ložisko kazu pomocí zubní vrtačky. U hlubokých kazů v blízkosti zubního nervu jsou však často potřebné další zákroky (např. odstranění zubního nervu a výplň kořenového kanálku).

Výplňové materiály

Nejčastěji používané výplňové materiály jsou následující:

Amalgám - je nejstarším výplňovým materiálem (používá se více než 100 let). Je vynikající výplňovou hmotou pro zadní zuby.  Správně aplikovaný amalgám vytváří pevnou plombu s kvalitním přechodem mezi plombou a zubem. Nevýhodou amalgámu je nízký estetický efekt (plomba je tmavá) a potřeba odvrtání značné části zubu za účelem vytvoření kónusové kavity, která fixuje amalgámovou plombu v zubu.

Fotokompozita - při aplikaci se nanášejí v tenkých vrstvách a polymerizují UV lampou, nebo tuhnou samovolně (smísením dvou látek). Umožňují šetrnější preparaci zubu, odstraňuje se pouze  poškozená zubní tkáň.  Nenarušuje se tím zdravá tkáň zubu. Výhodou je také skutečnost, že pacient může ihned po ošetření jíst.  Při jejich aplikaci musí stomatolog zabezpečit suchost ošetřovaných ploch. V předních zubech, v oblastech, které jsou při úsměvu vidět, či tam, kde chceme nahradit úrazem ztracenou sklovinu, jsou kompozity nezastupitelné. Jedná se tedy o vysoce estetické, dostatečně odolné, a pro opravu zubů v linii úsměvu nezastupitelné materiály. 

Skloionomerní cementy - jejich hlavní výhodou je dobrá přilnavost k zubu a výborný preventivní účinek, protože zároveň vylučují fluór (fluoridové ionty), který podporuje remineralizaci. Použití skloionomerního cementu nevyžaduje absolutně suché plochy, proto tento materiál lze použít i v místech, kde není možné zabezpečit suché prostředí, například při krčkových kazech.  Aplikují se především při hlubokých kazech.

Endodoncie

Zubní dřeň je tkáň, která obsahuje cévy a nervy. Nachází se uvnitř zubu a v kořenových kanálcích. Udržuje zub živý a citlivý. Nejčastěji je zubní dřeň poškozena zubním kazem. Pokud dojde k poškození zubní dřeně, vzniká bolestivý zánět. Někdy může zubní dřeň bezbolestně odumřít, a po určitém čase sama vyvolat zánět. Úkolem endodontického ošetření je bezbolestné odstranění poškozené zubní dřeně a zaplnění kořenových kanálků.  Stomatolog používá u endodontických výkonů vícero moderních přístrojů na diagnostiku tvaru, hloubky a na vyčištění, zaléčení a zaplnění kořenového kanálku.

Pečetění zubů

Žvýkací plochy zadních zubů mají členitý, rýhovaný až porézní povrch. Je to vhodné místo na ukládání zbytků potravy a vytváření zubního kazu. Tomuto jevu je možné předejít zapečetěním zmíněných rýh.
Samotné pečetění se skládá z vyčištění zubu speciální pastou, nanesení a vytvrzení hmoty na pečetění a lokální fluoridace povrchu zubu. Zub ošetřený tímto způsobem má hladký povrch a nemá hluboké rýhy, do kterých se mohou usazovat zbytky jídla. Toto je základní princip preventivní ochrany před zubním kazem. Stomatologové doporučují pečetit zuby hlavně dětem, tzn. pečetit mléčný chrup a první prořezané stálé moláry (stoličky) v 6-ti letech.  Omezí se tím prvotní infikování dětského chrupu zubním kazem a následné šíření kazu na trvalé zuby. Pečetit zuby lze  i dospělým pacientům, v současnosti je to běžné ošetření v záchovné stomatologii. Pečetění vydrží 3 až 5 let,  dokud se neopotřebuje.  Pečetění je ekonomicky nejvýhodnější ochrana před zubním kazem.