MENU

Endodoncie – kořenové kanálky

Léčení kořenových kanálků

Kdy je potřebná endodoncie?

K endodontickému ošetření se přistupuje v případě, kdy zubní kaz pronikl k zubnímu nervu a začal poškozovat jeho strukturu. Zubní nerv nemá schopnost obrany, a proto při dlouhodobém vlivu toxinů bakterií zubního kazu odumírá.  Jestliže ani v tomto stadiu nezasáhne zubař, bakterie se přes kořenový kanálek šíří do okolí zubu, poškozují tkáň  kostního lůžka a prostřednictvím krevního řečiště mohou časem negativně ovlivnit také celkový zdravotní stav pacienta.

Včasné odstranění odumřelé tkáně a úspěšné ošetření kořenových kanálků zub zachrání a stomatolog se nemusí rozhodovat pro jeho extrakci.

Endodoncie u Schill Dental Clinic

V Schill Dental Clinic je celé endodontické ošetření snímáno pomocí RVG přístroje (radioviziografie) a přenášeno na obrazovku u zubního křesla. Tímto způsobem získává stomatolog možnost přímé kontroly, což samozřejmě zvyšuje kvalitu práce. Na závěr ošetření je vyčištěný kořenový kanálek vyplněn kvalitním a dobře těsnícím materiálem.

V současnosti existuje více technik, kterými lze kořenové kanálky zaplnit. Používají se různé materiály i rozdílný způsob jejich aplikace do kanálku. Ve výsledku se tyto techniky od sebe liší právě těsností, s jakou kořenový kanálek uzavírají. Správná technika je klíčem k úspěchu léčby. Nekvalitní a netěsnící výplň umožní prosakování zbylých mikrobů z kanálku do kostního lůžka kolem zubu. Vznik nového nebo nehojení původního „váčku“ bude přirozeným důsledkem tohoto jevu.

Naše doporučení:

Jelikož endodonticky ošetřený zub není vyživován tak jako předtím, časem se stává křehkým a náchylným ke zlomení. K tomu se přidružuje i viditelné ztmavnutí povrchových struktur.  To všechno jsou důvody, pro které vám stomatologové Schill Dental Clinic doporučují  jiné řešení, než je běžná zubní výplň. Kvalitní keramická korunka zvýší stabilitu zubu a vyřeší i estetický problém;