MENU

Stomatologická chirurgie

Pod termínem stomatochirurgie rozumíme všechny chirurgické výkony na zubech, čelistech a měkkých tkáních ústní dutiny (nejedná se však o rekonstrukce v obličejové oblasti). Nejčastějšími zákroky v stomatochirurgii jsou: vsazení implantátů, extrakce zubů, resekce kořenového hrotu, hemisekce, amputace, replantace, preprotetická chirurgie, chirurgická paradontální terapie, incize, excize/ektomie ,

Implantáty

Jestliže nevratně přijdete o zub, představuje to kromě estetického i funkční problém. Nezatížená kost čelisti navíc začíná tzv. „ustupovat“. Chybějící zub se dá nahradit můstkem, ale tehdy je potřebné okolní zuby (často úplně zdravé) zbrousit. Moderním řešením náhrady chybějícího zubu je použití implantátu. Zubní implantáty dokážou nahradit nejenom jeden chybějící zub, ale celou zubní řadu nebo jeho část. Zubní implantát zabraňuje redukci kosti a tvoří pevný pilíř pro další protetická řešení – korunky, můstky,  nebo snímatelné náhrady.
Implantát je vlastně titanový šroubek ukotvený v průběhu malého operačního zákroku do čelisti namísto chybějícího zubu. V podstatě nahrazuje chybějící kořen zubu. Při hojení (které trvá od 3 do 6 měsíců) kost obroste implantát a částečně vroste do jeho struktury. Na takto pevně uchycený „kořen“ pak můžeme bezpečně nasadit korunku, můstek nebo protézu. Implantáty jsou estetické a pevné, a proto mohou pacienti žvýkat bez omezení, což výrazně zvyšuje kvalitu života.

Extrakce zubů

Extrakce zubů patří k nejčastějším stomatochirurgickým zákrokům. Jde o mechanické vyjmutí zubu z jeho zubního lůžka.

Resekce kořenového hrotu

Jde o odstranění hrotu kořene zubu. Resekce slouží zejména k odstranění zánětlivých ložisek, která přetrvávají i po obvyklé léčbě kořenového kanálku. V některých vážnějších případech může dojít až k zánětu přilehlé čelistní kosti. Resekce kořenového hrotu dává až 70 % šanci na zachování zubu.

Amputace

Amputace je odstranění části korunky a kořene zubu při zachování zbývajícího zubu.

Replantace

Jde o opětovné vsazení zubu do lůžka po předchozím traumatickém uvolnění (např. při nehodách nebo úrazech, zejména u sportovců). Jestliže zub není zlomený a kost není poškozena, zub je možné zpět vsadit na jeho původní místo v čelisti. Čerstvý, právě ztracený zub je vhodné přepravovat ve slinách nebo v mléku (v uzavřené nádobce).

Preprotetická chirurgie

Jde o všechny chirurgické zákroky, které vedou ke zlepšení uložení zubní protézy. Při tomto výkonu zubní lékař spolupracuje s orálním chirurgem. Takovýto zákrok většinou potřebují starší, zčásti bezzubí pacienti, protože po ztrátě zubu se čelistní kost mění. Cílem chirurgického zákroku je získat povrch kosti bez svalových úponů, korekce tvaru kosti, kterou je pak možné zatížit protézou.

Chirurgická parodontální terapie

Parodontální chirurgie je doplňkovou terapií při onemocnění paradentózou. Při závažnějších formách parodontopatie se může zubní lékař rozhodnout pro „otevřenou kyretáž“. Pod lokálním znecitlivěním se odklopí dáseň zubu, vyčistí se zubní kořen, odstraní se infikovaná tkáň, vymodeluje se zubní dáseň a všechno se zašije.  

Excize/ektomie

Excize je odstranění (zpravidla vyříznutí) patologicky změněné tkáně. Může jít o menší část sliznice, ale také o odstranění velikých tumorů. To poslední však spadá do oblasti ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Zubař pod lokálním znecitlivěním odstraní např. nadbytečné části tkáně, okraje rány apod.
I dobře proběhlý chirurgický zákrok s sebou přináší výrazný otok a bolesti. Lék proti bolesti na první den po operaci obvykle poskytne zubař. V souvislosti s užíváním dalších léků je vhodná konzultace s lékařem, protože některé volně dostupné léky proti bolesti podporují krvácení a nejsou proto vhodné. Zodpovědný přístup po chirurgickém zákroku ve značné míře podpoří jeho celkovou úspěšnost tohoto zákroku. Je vhodné se dočasně se vyhnout alkoholu, nikotinu a kofeinu. Oblast podrážděnou chirurgickým zákrokem je vhodné chladit (zvenčí) studenými obklady pro zmírnění otoků ale i bolesti.